Pylli Vertikal

Pylli Vertikal

Projektues  : Studio Boeri – Ark.Stefano Boeri

Vendodhja  : Milano, Itali

Viti: 2009-2014

Klient : HINES Italia Srl

Sipërfaqia  : 40.000 sqm

 

Pylli Vertikal është shëmbulli më i mirë nëse do të flasim për banimet e qëndrueshme (sustainable) rezidenciale. Një projekt mbi pyllëzimin e qyteteve metropolitane duke rigjeneruar mjedisin dhe biodiversitetin urban. Shërben si model i densifikimit të natyrës në mënyrë vertikale. Ky projekt përfshin 2 kulla rezidenciale,110 dhë 76m  lartësi, e realizuar në qëndër të Milanos.

Në të ndodhen 900 pemë (me përmasa 3,6 deri 9m) dhe mbi 20.000m2  lule  Të gjitha këto do të ndihmojnë fasadën nga ekspozimi i diellit për një kohë të gjatë. Pylli Vertikal rrit biodiversitetin, ndihmon në vendosjen e një ekosistemi urban, ku bimësitë e ndryshme që rriten aty krijon një mjedis natyror të ri që mund të kolonizohet nga zogjtë dhe insektet. Shëndrrohet në një magnet, symbol ky  spotan i ri-kolonizimt të vëndit nga kafshët dhe bimët.

Kjo ndihmë në krijimin e mikro-klimës së re, duke filtruar pluhurat që sa vinë e shtohen në mjediset tona urbane. Diversiteti I luleve ndihmon në krijimin e lagështisë dhe absorbon CO2 e pluhur, prodhon oksigjen, mbron njerëzit dhe shtëpitë nga rrezet e këqija të diellit apo ndotjet akustike.

Për më shumë : Pylli Vertikal