Taracat – Drnt. Ark. Anisa Abazaj

Zonë e zbuluar e një ndërtese, e rrethuar me një parapet,

për përdorim për qëllime të ndryshme,në mënyrë të veçantë ngjan me formën

e një tarace/platforme, në majën e një ndërtese, që shërben si mbulesë, në vend të çatisë.

Taracat e gjelbëruara
Qëllimi i gjelbërimit dhe mbulimi i ndërtesave është një prej strategjive

që kërkohetnga bioarkitektura për të limituar impaktin ambiental të ndërtimit.
Bashkimi i nënshtresave dhe bimëve vegjetale mundëson realizimin e mbulesave
relativisht të mirëizoluara, të mbrojtura nga ajri dhe uji,

rezistente ndaj erës dhe zjarrit. Kjo mund të realizohet me materiale lehtësisht të disponueshme.

 

Ky sistem mundëson reduktimin e nevojës për energji të ndërtesës dhe njëkohësisht të emetimit të CO2,

por, gjithashtu, ka avantazhe të tjera ekonomike dhe ekologjike:

􀂾përthith përkohësisht shirat dhe i lëshon gradualisht, duke evituar mbushjen

e tepër të tubave, të sistemit të kullimit dhe redukton përmbytjet që konsiderohen

dhe një nga problemet e shekullit të 21;
􀂾filtron papastërtitë urbane dhe redukton dioksidin karbonik;
􀂾filtron ujin e papastër të shiut;
􀂾ftoh ajrin për avullim-transpirimin e avullit të ujit;
􀂾ul shpejtësinë e erës;
􀂾përmirëson cilësinë e ajrit
􀂾ndihmon në zgjidhjen e ekosistemit të kafshëve

në mjediset urbane dhe rikrijon habitate/ekosisteme të humbura gjatë ndërtimit;

􀂾redukton transmetimin e zhurmës brenda në ndërtesë;
􀂾krijon efekt freskues i cili çon në reduktimin e efektteve të “ngrohtësisë së ishujve urbanë”;
􀂾rrit inercinë termike të mbulesës; rrit masën termike

dhe bashkë me efektin freskues të avullimit, mund të reduktojë nevojën për energji në verë;
􀂾rrit jetëgjatësinë e mbulesës;

􀂾të kombinuara me panele fotovoltaike (PV) ato mund të përmirësojnë

prodhimin e energjisë të (PV), falë efektit freskues së tyre;
􀂾është një instrument i ri i gjuhës arkitektonike;
􀂾krijon hapësira rekreative;
􀂾përmirëson pamjen estetike të ndërtesave;

përgatiti : Drnt. Ark. Anisa Abazaj