Taracat gjysmë Intensive – Drnt. Ark. Anisa Abazaj

Taracat gjysmë Intensive

Një tipologji e ndërmjetme përfshin karakteristika të përbashkëta të taracave intensive dhe të
shtrira. Trashësia e nënshtresës është 80-200mm. Një gamë më e gjerë bimësh mund të përdoren,
në krahasim me taracat e shtrira, duke përfshirë shkurre dhe pemëtore. Ujitja dhe mirëmbajtja
varen nga speciet e bimëve të mbjella.

Skema e taracës së gjelbëruar gjysmë intensive