Shkolla e mesme, Kamëz. Promovimi dhe fuqizimi i efiçiencës energjetike.

Tirana Jungle City, frymëzuar nga  Energy Expo & Forum që organizuan një konkurs
midis studentëve të arkitekturës për Efiçiencën e Energjisë,
për “Paraqitjen e një projekti të një ndërtese me zero karbon ose me karbon të ulët”.
Sipas termave të referencës së konkursit ndërtesa mund të ishte publike
ose private ekzistuese ose projekt ide.
Nga studentët duhet të vërtetohej nëpërmjet një raporti të shkurtër tregues
ose nëpërmjet llogaritjeve se sa efiçiente do të ishte ndërtesa e paraqitur
sipas kërkesave të ligjit 116/2016 “Për përformancën e energjisë në ndërtesa”

Promovimi dhe inkurajimi i ndërtimeve efiçiente,
promovimi dhe fuqizimi i efiçiencës energjetike,
ndërtimit të planeve urbane dhe zhvillimeve lokale
janë gjithashtu kauza që mbështet dhe T.J.C

Objekti përzgjedhur nga ne është propozuar
nga studenti i F.A.U Enea Serjani  https://www.facebook.com/enea.serjani


Shkolla e mesme, Kamëz.

Vendndodhja e sheshit të ndërtimit është një nga pikat reale ku Bashkia e Tiranës ka parashikuar ndërtimin
e një shkolle të mesme. Projekti parashikon që shkolla në këtë rast  përveç funksionit të sajë kryesor
të luaj dhe rolin e një qëndre komunitare për banorët e kësaj zone.

Shkolla e mesme përbëhet nga dy objekte, i pari është objekti kryesor ku zhvillohen të gjitha
orët mësimore, me klasa standarte laboratore, zyra dhe hapsira rekreative.


Palestra, bibloteka dhe salla polivalente,janë ambiente të cilat
mund të përdoren edhe nga pjesa tjetër e komunitetit ose nga nxënësit
edhe në periudhat kur shkolla nuk është e hapur.
Si të tilla këto funksione grupohen bashkë në njv objekt të dytë.
Tv dy objektet janë trajtuar si objekte që do të kenë njv performancë të mirë ambientale me qëllimin
për të ulur konsumin energjititk. Fokusi eshte vendosur në objektin e dytë.

Forma plane është rreth, si forma më kompakte, e cila ka më pak kontakt me jashtë për m2 sipërfaqe të brëndshme.
Sistem pasiv për ngrohjen në dimër është sera. Për ventilim në verë, oxhaku diellor me tubin nëntokësorq.
Rigjenerimi i tokës nëpërmjet aplikimit të “Urban-Farm”,
e cila është edhe një mjet mulltidimensional për zhvillimin e zonave të varfra.