Tirana Jungle City

Fermerë, blektorë dhe sipëmarrës shqiptarë prezantuan, nën skenografinë e vendit të tyre,
500 ekspozitorë të ndarë në kategori si bujqësi, agroindustri, agroturizëm, fruta-perime,
blegtori dhe produkte shtëpie tradicionale.

https://mobile.facebook.com/senifruveg/

Një numër i madh dhe në rritje i të rinjve po lënë punët në tavolina për tju kthyer fermës.

Po përfitojmë nga rritja e kërkesës së konsumit për ushqime vëndi dhe të shëndetëshme,
ku sipas ekspertëve mund të ketë një ndikim të gjerë në sistemin ushqimor.

Ne u bashkohemi me një lëvizje në rritje të fermerëve për ta përhapur akoma më shumë këtë kulturë.

https://www.facebook.com/fidanishtepupa.berat

Si brez i ri nuk mund të shpresojmë të zëvendësojmë numrat që bujqësia po humbet,
por kontibuojmë në rritjen e lëvizjes së ushqimit lokal dhe mund të ndihmojmë në ruajtjen e vendit të fermave të mesme.

http://www.donifruits.com/

Gjat vizitës së TJC në panairin “Shqipëria punon tokën” u prezantuam me shumë fermerë të rinj
që kanë bërë një ndryshim të madh në bujqësi dhe mendojmë se ndikimi i tyre do të jetë i menjëhershëm.
Ndikim ky që do të rritet ndërsa fermerët e rinj rriten dhe bëhen pjesë më e madhe e sistemit ushqimor komercial.

Home

TJC kërkon gjithashtu të krijojë keto zinxhirë ushqimorë duke hartuar programe
dhe përkrahur blerjen e ushqimit dhe produkteve bujqësore lokal
duke u kthyer në një “shpërdarës” i tyre, për të furnizuar zinxhirët ushqimorë
të restoranteve me një çmim konkurues me furnizuesit kombëtarë.