Një shembull i mirë si “TENTREE”

TENTREE është një organizatë tepër interesante e cila
ka zgjedhur metodat më të spikatura për të lidhur shkatërrimin e natyrës
me atë cfarë ne quajmë industri.

“Në këtë komunitet, qëllimi ynë është që të bëhemi një markë më progresive për mjedisin në planet.
Ne nuk duam të zvogëlojmë vetëm ndikimin negativ të industrisë së veshjeve, ne duam ta përdorim atë
si mjet për ndryshim. Qëllimi ynë është rivitalizimi i mjedisit tonë dhe frymëzimi i një brezi
për të besuar se ata mund të bëjnë të njëjtën gjë.
Qëllimi ynë është që të mbjellim 1 miliardë pemë deri në vitin 2030.”

TENTREE mund të ketë një ndikim të pabesueshëm në ekosistemet që mbillen.
Të gjitha pemët e mbjella janë specie lokale, shpesh herë në disa nga rajonet më të ashpra.
Kane qëllim të mbjellim në zona që kanë nevojën më të madhe. Kjo përfshin Madagaskarin,
ku pyjet e mangrovës janë shkatërruar, duke lënë vendasit me tokë bujqësore jopjellore
dhe duke fshirë plotësisht ekosistemet lulëzuese dhe Etiopinë, ku janë prerë pyje të tëra.
Kjo e ka lënë popullatën të nënshtrohet efekteve të përmbytjeve,
duke rezultuar në largimin e pjesës më të madhe të tokës bujqësore.

 

© Chris Graham Photo 2014

 

Gjithkush mund të lidhet me nevojën për mbjelljen e pemëve
dhe ndikimin e pabesueshëm që mund të ketë në mjedis;
një ndikim që nuk përfundon thjesht sapo të mbillen këto pemë..

Jo vetëm që pemët jetojnë për 20-30 vjet, por edhe përhapin fidane
që nga ana e tyre rriten në më shumë pemë.
Kjo është arsyeja pse TENTREE mund të bëj një ndryshim të tillë.
Për çdo artikull të shitur, mbillen pemë dhe fidane të reja.”

 

Për më shumë : https://www.tentree.com/

Përgatiti: T.J.C