Junglecity.al

NJË IDE PËR NJË QYTET TË GJELBËRT

Projekti  “Tirana Jungle City” ka si objektiv të ndihmojë qytetin e Tiranës të bëhet i qëndrueshëm.
Të përshpejtojmë kalimin nga trazicion drejt një qyteti të pastër, të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe atraktiv.
Le ta kthejmë të gjelbërimin në një pjesë të rendësishme të strukturës së qytetit tonë

Prezantime të shkurtra :

  1. Presentation Tirana Jungel city
  2. Jungle City