Fruta dhe Vegjetacion-GAKU

Artisti japonez Gaku, punon pak minuta për të krijuar detaje florale tradicionale japoneze

nën fruta apo perime të ndryshme, duke përdorur një thikë të thjeshtë.

Mukimano  (剥き物) – dhe kultura e tij tradicionale e dekorimit, gdhendjes së ushqimeve.

Artisiti krijon modele simetrike dhe delikate mbi këto ushqime, brokoli, rrepa, mollë,

banae e kështu me rradhë. Pasi përfundimit të punës, Gaku pohon se i konsumon të gjitha.

Shih më shumë rreth punëve të tij në këtë link instagram : https://www.instagram.com/gakugakugakugakugaku1/