Një kulturë e re jetese, brenda Godinës C.

Krijimi i kopshtit në mjediset e “Godinës” ishte një fillim i mbarë.
Bujqësia dhe kopshtaria, të ushqyerit bio kanë ndikuar si tek “Humans of Godina”
por dhe tek banorët e zonës.

Një mjedis i shëndetshëm do të thotë, bimësi e shëndetëshme, kafshë të shëndetëshme,
njerëz të shëndetshëm pra një ekosistem i tëri i shëndetshëm dhe si pasojë dhe një ekonomi e shëndetshme.
  

TJC përkrah gjithmonë modelet e duhura si Godina C, që na mësojnë,
strategjite dhe rëndësinë e të jetuarit si në “Jungle”.

Vendet e gjelbëruara nuk janë një luks, ato janë thelbësore për mirqënien tonë.
Krijimi i kësaj xhungle konkrete do të thotë jetë, sikur dhe për efektin qetësisë që ka,
kur ti ulesh të konsumosh diçka.

Mesaduket Arkitekti dhe pronari përkrahën një ide të përbashkët: për të mbrojtur pemët.

Ndërtimi duket se është përcaktuar në bazë të kushteve të vendit, lartësia ekzistuese është zgjidhur bukur,
natyra ka rëndësinë kryesore dhe drita natyrale deporton në të gjithë hapsirën e oborrit.

 

 
Mbi këtë bazë, ndërtimet me kujdes apo dhe dezajnji ndërtuar rreth pemëve e bëjnë këtë vend kaq unik.
Në të njëjtën kohë, materialet e përdorura, detajet strukturore, kanë krijuar një harmoni me njëra-tjetrën.

 

 

TJC ju prezanton me kete mjedis të shëndetshëm  për të gjithë .Godina C “IT’s a Jungle”